W ramach usług geodezyjnych oferujemy wykonanie:

  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
  • pomiary realizacyjne (wytyczenie, trasowanie)
  • pomiary inwentaryzacyjne i sporządzanie dokumentacji powykonawczej obiektów
  • opracowanie map do celów projektowych
  • obsługa inwestycji liniowych i powierzchniowych