W ramach budownictwa telekomunikacyjnego realizujemy następujące usługi:

 • doradztwo techniczne w całym zakresie teletechniki
 • projektowanie sieci kablowych i światłowodowych
 • budowa doziemnej kanalizacji teletechnicznej
 • budowa rurociągów kablowych
 • budowa kablowych sieci światłowodowych
 • budowa kabli miedzianych magistralnych, rozdzielczych i abonenckich
 • budowa podbudowy słupowej i linii napowietrznych
 • przełączanie sieci, przełączanie central do nowych struktur
 • montaż i uruchamianie urządzeń stacyjnych
 • montaż i uruchamianie systemów zasilania rezerwowego, instalacji klimatyzacji i wentylacji
 • wykonywanie testów i pomiarów teletechnicznych w całym zakresie
 • konserwacja i serwis techniczny systemów i sieci telekomunikacyjnych