W ramach budownictwa energetycznego wykonujemy następujące usługi:

  • doradztwo techniczne w całym zakresie energetyki
  • projektowanie sieci energetycznych NN i SN
  • budowa linii energetycznych NN i SN
  • budowa linii oświetleniowych, napowietrznych i kablowych
  • budowa napowietrznych linii izolowanych
  • budowa stacji transformatorowych i rozdzielnic
  • budowa siłowni NN
  • budowa instalacji elektrycznych wewnętrznych
  • wykonywanie pomiarów elektrycznych roboczych i ochronnych
  • konserwacja i serwis techniczny systemów i sieci energetycznych