W ramach budownictwa drogowego wykonujemy następujące usługi:

  • roboty ziemne
  • nawierzchnie z płyt betonowych i chodnikowych
  • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i kamiennej
  • nawierzchnie dróg betonowych, zatok i placów
  • rozbiórki nawierzchni
  • humusowanie, sadzenie drzew i krzewów, obsianie trawą