Firma P.B.T. „TEKOM” Sp. z o.o. zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną z wielu branż budownictwa związanych z szerokim spektrum wykonywanych przez nią usług.
Personel realizujący prace projektowo-wykonawcze jest na każdym etapie prowadzonego procesu gotowy w sposób rzetelny i możliwie najszybszy na współpracę z klientem instytucjonalnym i prywatnym. Stawiamy szczególny nacisk na wysoką kulturę osobistą, zaangażowanie w powierzone zadania poprzez wdrożony system motywacyjny.
Dodatkowo prowadzony przez firmę system szkolenia pracowników pozwala bezsprzecznie wierzyć w profesjonalizm działania.