Firma P.B.T. „TEKOM” Sp. z o.o. poprzez wdrożony własny system zarządzania środowiskowego wpływa w sposób ciągły na stały monitoring potrzeb, oczekiwań i wymagań jakie stawiają przed nią światowe standardy jakości w zakresie ochrony środowiska.
 

Działania firmy wpływają na środowisko poprzez:

  • Emisję spalin samochodowych
  • Emisję CO2 w obiekcie firmy
  • Gospodarkę odpadami
  • Prace ziemne
  • Emisje hałasu z maszyn i urządzeń


Nasze zarządzanie polityką środowiskową dąży do ustawicznej redukcji powyższych czynników w oparciu o:

  • Zapobieganie zanieczyszczeniom
  • Przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych
  • Systematyczne podnoszenie kompetencji personelu
  • Bezpośrednie zaangażowanie firmy w procesy zalesiania