Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego „TEKOM” Sp. z o.o. powstało w wyniku przeobrażeń prawnych i właścicielskich spółek pracujących na rynku polskim od 1992r. w branży energetycznej i teletechnicznej. Firma pod obecną nazwą powstała 22 maja 1998r.

Od początku działalności przedsiębiorstwo umiejscowiło swoją siedzibę we własnym obiekcie w Pabianicach przy ulicy Poniatowskiego 31.

P.B.T „TEKOM” Sp. z o.o. wprowadziło 04.10.2000r. system zarządzania jakością ISO-9002.

W roku 2002 doszło do połączenia, przy udziale polsko-niemieckiej izby gospodarczej, polskiego podmiotu z liczącą się na rynku niemieckim firmą Fernmeldebau Stransberg GmbH w nową strukturę o nazwie „FBS-TEKOM” Sp. z o.o. spajającą w ten sposób dotychczasowe doświadczenia, kapitały, potencjał ludzki oraz park sprzętowy obu spółek.

Nowy podmiot z udziałem P.B.T „TEKOM” Sp. z o.o. uzyskał 04.10.2002r. poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „Zastrzeżone” i „Poufne”.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego „TEKOM” Sp. z o.o. od roku 2003 prowadzi konserwację i serwis techniczny systemów, sieci energetycznej oraz telekomunikacyjnej na terenie Regionu Polska Centralna w Łodzi, zapewniając kompleksową 24 godzinną obsługą ok. 35 000,00 abonentów Telefonii Dialog S.A. Wrocław PL. Jana Pawła II 1.

Do chwili obecnej wykonaliśmy szereg prac dla wiodących operatorów telekomunikacyjnych i energetycznych, oraz szeregu inwestorów indywidualnych, wszędzie uzyskując wysokie oceny za profesjonalizm, wysoką jakość i elastyczne podejście do klienta.