Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego

„TEKOM” Sp. z o.o.

zaprasza do współpracy w dziedzinach przez nas oferowanych.

Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji, gwarantując wysoką jakość i profesjonalizm wykwalifikowanego personelu.